Satın Alma Yönetimi

Online Crm Programı ile Satın alma yönetimi, ürünlerin istenilen zamanda, fiyatta kalitede, miktarda ve doğru tedarikçiden alınmasını sağlayan yönetim ve yazılım sürecidir.

Satın Alma Yönetimi

CRM programı ile Satın alma yönetimi işletmenin rekabet etme gücüyle doğru orantılıdır. Bir işletme ne kadar iyi bir satın alma yönetimi uygularsa o kadar piyasada rekabet etme gücü fazla olmaktadır.
Esn Crm Programı ile Satın Alma Yönetimi, kurumun satın alma süreçleri için güçlü gider analiz araçları ve elektronik iş akışları sağlayarak satın alma sürecindeki dahili ve harici maliyetleri azaltır, kaynak kullanım optimizasyonunu sağlar.

Online Crm Programı ile Talep Yönetimi